معاون مرکز تحقیقات استراتژیک کشور:مسوولیت اجتماعی جزء اصلی فرآیند تولید ثروت در کشور است

آبادان- ایرنا- معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک و رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران گفت: مسوولیت اجتماعی جزء لاینفک فرآیند تولید ثروت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کشور است.