مدیر کل کتابخانه های استان خوزستان:فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه نهادینه شود

آبادان- ایرنا- مدیر کل کتابخانه های استان خوزستان با اشاره به جایگاه مطالعه برای پیشبرد مسایل فرهنگی و علمی گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه باید نهادینه شود.