آبادان میزبان مسابقات قهرمانی شطرنج کشور شد

آبادان – ایرنا -با موافقت فدراسیون شطرنج کشور، میزبانی مسابقات قهرمانی شطرنج ایران به شهرستان آبادان اعطا شد.