رییس انجمن نوروژنتیک ایران: ایران از کشورهای پیشرو در علم ژنتیک در جهان و خاورمیانه است

اهواز – ایرنا – رییس انجمن نوروژنتیک ایران گفت: کشور ایران از جمله کشورهای پیشرو در زمینه علم ژنتیک در جهان و خاورمیانه است.