نگهداری از فضای سبز اهواز ماهانه ۱۰۰میلیارد ریال هزینه دارد!

خورنا ˈاسکندر زنگنهˈ در هفتاد ویکمین جلسه شورای شهر اهوازکه عصر دوشنبه در ساختمان این شورا برگزار شد گفت:همچنین ماهانه ۱۰میلیارد ریال هزنیه اجرائیات شهرداری اهواز می شود .

وی با اشاره به اینکه اجرائیات باید به بدنه شهرداری اهواز بازگردد گفت:تعداد سازمان های موازی با وظایف شهرداری های مناطق افزایش یافته و این به ضرر شهرداری اهواز است.

ˈحسین حیدریˈ دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز به دلیل آماده شدن به موقع بودجه شهرداری و ارایه به شورای شهر از مسوولان این شهرداری تقدیر کرد.

ˈعلی ناصریˈ دیگر عضو شورای شهر اهواز با انتقاد از شهردار اهواز به وضعیت منطقه شش شهرداری این شهراشاره کرد و گفت: شهرداری منطقه شش اهواز حساس ترین شهرداری اهواز است .

وی گفت: متاسفانه برای شهرداری این منطقه یک مدیر جوان به توصیه اعضاء شورای شهر اهواز انتخاب شده که ازاعضاء می خواهیم دست از سهم خواهی و دخالت در کارهای شهردار بردارند.

این عضو شورای شهر اهواز با اشاره به کشته شدن یکی از ماموران اجرائیات شهرداری اهوازدر حین انجام کار گفت: تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز باید با داشتن حکم قضایی و همچنین در روز انجام شود.

ˈسید خلف موسویˈ شهردار اهواز نیز در این خصوص گفت: در زمان شهرداری ˈمنصور کتانبافˈ در اهواز مسوولیت اجرائیات شهرداری اهواز به بخش خصوصی و شرکت حافظان صادق سپرده شد.

وی گفت:بررسی چگونگی بروز این حادثه توسط دادستانی اهواز در دست پیگیری است و بر اساس قانون باید با تمامی مقصران این حادثه حتی در رده مدیریت شهرداری اهواز برخورد شود.

ˈجانعلی خورشیدیˈ دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز با اشاره به وضعیت رودخانه کارون گفت: با برنامه ریزی های لازم می توان از ظرفیت های این رودخانه به بهترین شکل استفاده کرد.

وی بر برگزاری برنامه های نشاط آور برای جوانان در اهواز تاکید کرد و گفت: اگر به دنبال ایجاد تفریح سالم برای جوانان نباشیم باید منتظرعواقب نامطلوب آن نیز باشیم.

این عضو شواری شهر همچنین از مسوولان شهرداری اهواز خواست نسب به روشنایی برخی معابر و پارک های این شهر اقدام کنند.

در این جلسه شورای شهر اهواز ،بودجه سال ۹۴ شهردرای تقدیم شورای شهر شد.

ایرنا