افتتاحیه کلینک تخصصی ویژه بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر

خورنا کلینک تخصصی ویژه بیمارستان حاجیه نرگس معرفی پس از تلاشها وپیگیریهای فراوان درراستای طرح تحول نظام سلامت باحضور فرماندارحپجناب اقای دکتر قمر-نماینده مجلس جناب اقای دکتر اغاجری ومدیرشبکه بهداشت ودرمان ماهشهرجناب اقای دکتر اسکندری وباحضور سایرمسئولین شهر افتتاح گردید.

کلینک در۱۲پزشک متخصص قلب-داخلی-اطفال-زنان وزایمان… که اکثر پزشکان قیم هستند ودردوشیفت صبح وبعدازظهردربیمارستان خدمت رسانی میکنند.ودراورژانس حضور۲۴ساعته پزشک متخصص طب اورژانس اماده ارائه خدمات درمانی باتعرفهای دولتی برای شهرستان وحومه میباشند.snapshot_006 snapshot_028

اسکندری این نوید را به همشهریان دادن که برای رفاه حال مردم تلاش شبانه روزی انجام خواهند داد.وبرنامه های درمانی زیادی در دست بررسی هستند که انشاله درکوتاه ترین مدت زمان ممکن اجرا خواهند شد.

دکتر شنبدی سرپرست بیمارستان از در ادامه بیان کردند که خدماتی مانند اکو-تست ورزش-نوارقلب-اندسکوپی… دربیمارستان باتعرفهای دولتی برای عموم مردم انجام میشود.