واکنش شهردار اهواز به قطع درخت ها در برخی مناطق شهر: مسامحه نمی کنیم، فضای سبز شهر قیمت ندارد

خورنا در پی قطع برخی درخت ها در سطح شهر اهواز خبرنگار ما این موضوع را با سید خلف موسوی شهردار اهواز در میان گذاشت که توضیحات وی در ادامه می آید.

سید خلف موسوی صیانت از فضای سبز شهر را رسالت اولیه و مهم شهرداری دانست و با اشاره به آلودگی هوا توسط صنایع فعال در متن و حاشیه شهر، اظهار داشت: شهرداری اهواز در راستای تامین سلامت عمومی شهروندان و کاهش آلودگی های زیست محیطی برنامه احداث و گسترش هزار هکتار کمربند سبز را در دستور کار دارد که می بایست با همکاری نهادهای ذیربط و صنایع محقق گردد که در حال حاضر علی رغم تلاش های صورت گرفته همچنان نیازمند ورود جدی تر صنایع بزرگ شهر اهواز به این موضوع مهم و حیاتی هستیم.

شهردار اهواز با بیان این مطلب که هر گونه قطع و جابجایی اشجار منوط به اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون مربوطه و ارائه توجیهات فنی است، به خطوط هوایی انتقال برق در سطح شهر اهواز اشاره کرد و گفت: شرکت برق بهتر است به جای قطع غیرعلمی درخت های سطح شهر به فکر زیرزمینی کردن خطوط انتقال خود به خصوص دکل های انتقال برق فشار قوی باشد.

وی افزود: وظیفه شهرداری گسترش فضای سبز و صیانت از فضای سبز موجود است و اجازه نخواهیم داد به بهانه های غیرکارشناسی، محیط زیست شهر اهواز مورد هجوم قرار گیرد و قطعاً در این زمینه اقدامات هشدارآمیز لازم صورت خواهد گرفت و مواردی نیز به دستگاه قضایی ارجاع می شود.

سیدخلف موسوی خاطرنشان ساخت: آن چه مورد نظر و تایید شهرداری است، هرس درخت ها و فضای سبز با حفظ زیبایی آن ها در عرصه شهری است، آن هم در مواردی که با توجه به توجیهات فنی و تشخیص کارشناسی، مجوزهای لازم اخذ و ضرورت هرس درخت ها و فضای سبز مربوطه کاملاً روشن و بدیهی باشد و هرس مزبور نیز می بیست با حفظ اصول فنی و ایمنی همراه باشد.

شهردار اهواز با اشاره به این مطلب که مخالف مناسب سازی فضای شهر برای خدمت رسانی دستگاه های اجرایی نیستیم گفت: در برابر قلع و قمع درخت ها و فضای سبز شهر اهواز توسط نهادهای غیرمسئول و بدون هماهنگی های لازم سکوت نخواهیم کرد و اقدامات لازم قانونی را در این راستا صورت می دهیم.

موسوی ادامه داد: هزینه های زیادی برای نگهداری مطلوب فضای سبز شهر صورت می گیرد و پذیرفتنی نیست که دستگاه یا فردی در این زمینه کوتاهی نماید چرا که در صورت نابودی و از بین رفتن فضای سبز شهر باید در برابر نسل های آینده باید پاسخگو باشیم و جبران قطع و خشکی حتی یک درخت به سادگی ممکن نیست.

شهردار اهواز در واکنش به تخریب فضای سبز و قطع برخی درخت ها در سطح شهر اهواز هشدار داد: بر اساس قانون، شهرداری باید «نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید»، چرا که وفق قانون «اگر در انجام این وظیفه یعنی صیانت از فضای سبز شهر تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت»، و این نشان دهنده اهمیت فضای سبز و نقش آن در ایجاد سلامت عمومی در جامعه است.

شهردار اهواز در پایان با بیان این مطلب که برابر قانون؛ «حفظ گسترش فضای سبز در شهرها؛ کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراه ها و بوستان های عمومی از وظایف شهرداری است»؛ خاطرنشان ساخت: مطابق نص صریح قانون، «کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری موظفند قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از شهرداری مجوز اخذ نمایند» بنابراین اگر شاهد تخریب فضای سبز عمومی شهر توسط هر یک از نهادهای اجرایی فعال بودیم نسبت به طی نمودن فرآیندهای قضایی لازم در این خصوص بدون تسامح و تعارف اقدام می کنیم.