برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی در دبیرستان فرهیختگان بندر امام خمینی

خورنا جلسه مشاوره تحصیلی در دبیرستان فرهیختگان بندر امام خمینی با حضور استان غلامرضا کاظمی برگزار شد.

به گزارش خورنا از بندر امام خمینی، اولین جلسه ی فوق العاده ی مشاوره ی تحصیلی با حضور استاد کاظمی و شرکت دانش آموزان و خانواده های پایه های اول و سوم در دو نوبت جداگانه در دبیرستان فرهیختگان برگزار شد.

بهزادی فرد، مدیر آموزشگاه فرهیختگان به بیان اهمیت مسئله کنکور پرداخت و گفت: باید تلاش کنیم پایه کنکور و ادامه تحصیل فرزندانمان را تقویت کنیم و دقت و انگیزه را در آنان بالا ببریم.

وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال تحصیلی بتوانیم دراین زمینه جلسات تکمیلی دیگری نیز برگزار کنیم .

سپس استاد کاظمی در دو نوبت ۲ ساعته مطالبی جهت پایه اول با عنوان دوره ی گذار و مطالبی جهت پایه سـوم با عنوان پلــی برای کنکور مطرح نمود و با استفاده از ویدئو پروژکتور به توضیح هدایت تحصیلــی و آموزش نحوه ی صحیح مطالعه پرداخت .

نکته ی حائز اهمیت دراین جلسات حضور دانش آموزان درکنار اولیاء خود و کاربردی بودن آن بود.