شاهوارپور: در کنگره جهاد عشایر عرب نماد استعمار مشخص شود

خورنا  سردار حسن شاهوارپور روز گذشته، ۲۸ دی در نشست ستاد برگزاری کنگره عشایر عرب خوزستان، اظهار کرد: یکی از رویکردهای جمهوری اسلامی گفتمان‌سازی بوده است و اگر یک نظامی گفتمان جدیدی را به همراه نداشته باشد مورد مقبولیت جامعه قرار نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در حوزه همبستگی ملی جهاد عشایر خوزستان باید تأکید ویژه‌ای شود، گفت: امروز ما برای برگزاری کنگره عشایر خوزستان به‌دنبال برقراری گفتمان جدیدی هستیم که در این کنگره به آن بپردازیم.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان تدوین و نشر کتابی با موضوع جزئیات جهاد عشایر خوزستان را به‌عنوان مرجع در این زمینه بسیار مؤثر دانست و گفت: بسیار خوب است اگر در این کنگره استعمار انگلیس به عنوان استعمار شیطان بزرگ‌نمایی شود و نماد استعمار در این کنگره مشخص شود.

به گزارش ایسنا؛ سرهنگ سعیداوی، مسئول کارگروه تدوین و نشر آثار این کنگره نیز گفت: محورهایی برای موضوعات مقالات این کنگره معرفی شده است که متقاضیان می‌توانند در این محورها مقالات خود را ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اصل محور این موضوعات ریشه اسلامی جهاد عشایر و فرهنگ دینی بوده است، گفت: محورهای عامل سیاسی جهاد، ابعاد اجتماعی جهاد، آینده‌پژوهی جهاد و معرفی شخصیت‌های شرکت‌کننده در جهاد عشایر دیگر موضوعات این کنگره اعلام کرد.