شهردار اهواز: همه دستگاهها باید به امر تعلیم و تربیت کمک کنند

خورنا  شهردار اهواز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان خوزستان با تاکید بر این نکته که همه باید خود را موظف بدانیم که به تعلیم و تربیت کمک کنیم گفت: تعلیم و تربیت که به لحاظ قانونی به عهده آموزش و پرورش است نافی این نیست که سایر دستگاههای اجرایی و مردم به این نهاد عمومی کمک نکنند، بلکه همه باید در این زمینه تلاش کنند.

سید خلف موسوی افزود:اگر قرار است در این راستا موفقیتی کسب کنیم، مستلزم همکاری همه جانبه تمام دستگاههای اجرایی و مردم استان است تا بتوانیم فرزندان خود را که آینده سازان ایران اسلامی هستند به نحوی آموزش دهیم تا اهداف تاریخی ملت و نظام را به نحو مطلوب برآورده سازند.

وی ادامه داد: در زمینه نرم افزار و سخت افزار آموزش و پرورش دچار مشکلاتی است و از شهرداری نیز انتظار همکاری وجود دارد که البته ما نیز به نوبه خود در زمینه هایی مانند آسفالت، هرس درختان، دیوارشویی و رنگ آمیزی اقداماتی انجام داده ایم.

سیدخلف موسوی افزود: هزینه های شهرداری بالاست و اگر به شهرداری کمکی صورت گیرد و مدیریت واحد شهری اجرا شود،اختیار بسیاری از ارگانهای شهری مانند مدارس،کتابخانه ها، فاضلاب،برق به مدیریت واحد شهری محول می شود.

کاظم سواری عضو شورای شهر اهواز نیزگفت:رویکرد شورای چهارم،احیاء ۵%درصد عوارض آموزش و پرورش بود که تلاش های ما در این زمینه کاملاً مشهود است و پیگیری های بسیار خوبی انجام شده زیرا شهردار خود از علاقمندان به کارهای فرهنگی و تربیتی است.

وی تصریح کرد: درگذشته اگر عوارضی دریافت نمیشد، به دلیل عدم پیگیری بود اما در حال حاضر به همت اعضای شورای شهر و تلاش شهردار گام های خوبی در این زمینه برداشته شد. تلاشمان بر این است که بتوانیم وظیفه خویش را در قبال آموزش و پرورش انجام دهیم. و آموزش و پرورش باید مبتنی بر ارزش های اسلامی و انقلابی ما پیش از پیش باشد.