توضیح یک خبر پیرامون کشته شدن یکی از کارکنان شهرداری اهواز

خورنا بنا بر اعلام روابط عمومی شهرداری اهواز؛  بر اساس گزارش مدیر محترم منطقه ۶ شهرداری اهواز، موسسه حافظان صادق خوزستان مجری عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری است، بنا بر اظهارات مدیر موسسه مذکور و مطابق قرارداد منعقده در راستای اجرای وظایف محوله موضوع مقررات صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز،حسب گزارشات اعلامی به نشانی شهرک رزمندگان- خیابان شهدای پنج  مراجعه می نماید که در حین انجام وظایف احدی از شهروندان ساکن در محل، متاسفانه رأسا و فارغ از مراجعه به مقامات قضایی و انتظامی با حمل اسلحه اقدام به تیراندازی به یکی از ماموران اجرایی پیمانکار نمود که با نهایت تاسف منجر به فوت ایشان می گردد.

متعاقباً با دخالت نیروهای انتظامی اقدامات اولیه جهت حفظ دلایل بزه ارتکاب یافته بدون هیچ گونه تنش خاتمه یافته و هم اینک اوضاع عادی بر محل حکم فرماست و پرونده متشکله مربوط در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در حال طی تشریفات دادرسی معمول می باشد.

گفتنی است، روند خدمت رسانی در منطقه شش شهرداری اهواز به طور طبیعی و عادی در حال انجام است.