فرماندار هندیجان از اختصاص ۴ میلیارد ریال از اعتبارات مصوب جهت عمران شهری شهر زهره خبر داد

خورنا وهاب شیرعلی : احمد جعفری‌نسب در جلسه شورای عمرانی این شهرستان از اختصاص ۴ میلیارد ریال از اعتبارات مصوب جهت عمران شهری شهر زهره خبر داد و اظهار داشت : این مبلغ در جهت تکمیل پارک بزرگ شهر زهره و روشنایی آن جذب و پروژه در حال اتمام است.
وی ادامه داد : امروز خلاقیت در کار عمران و توسعه نیاز به هزینه دارد و در این مسیر آبروی خود را برای مردم و توسعه شهرستان هندیجان گذاشته‌ام.
فرماندار هندیجان تصریح کرد : اگر با خلاقیت کاری انجام نمی‌دادم مورد بازخواست قرار نمی‌گرفتم، زیرا فراتر از وظایف محوله برای مردم کار انجام داده و قصد دارم که مردم خوزستان جهت خرید نیازی نداشته باشند که به شهرستان‌های استان‌های مجاور بروند.
جعفری‌نسب در پایان اذعان داشت : ولی متاسفانه در این مسیر افرادی مانع انجام این کارها می‌شوند و دلیل آن صرفا منافع شخصی و تنگ نظری این افراد است.