برگزاری نشست مهدویت در شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک

خورنا:در راستاری طرح تکریم ارباب رجوع و صیانت و برای ارتقاءو آگاهی کلیه پرسنل شبکه بهداشت نشست مهدویت در شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک برگزار گردید .

دراین نشست حجت الاسلام قبیتی زاده در مورد مهدویت و طرح صیانت و تکریم ارباب رجوع مواردی را متذکرشدند و مطالبی را ارائه داد.

لازم به ذکر است که این نشت بمدت ۱ روز در سالن اجتمات بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک برگزار گردید.