بیمه شدن بیش از ۷۵۰ هزار هکتار محصول زراعی پاییزه خوزستان

از آغاز سال زراعی جدید در استان تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار هکتار محصول زراعی پاییزه دیم و آبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی در برابر حوادث قهری، قرار گرفته است.

 

وی افزود:​ عوامل خطر تحت پوشش، شامل خشکسالی، سیل، طوفان، تگرگ و سرما می‌باشد.

 

مدیر گروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خوزستان بیان کرد: ​شهرستان شوشتر با پوشش بیش از ۷۰ هزار هکتار از اراضی زراعی پاییزه در جایگاه نخست سطوح بیمه شده استان قرار دارد.

 

معماریان اظهار کرد:​ صندوق بیمه کشاورزی خوزستان با ۹ مرکز خدمات کشاورزی بیمه ای و ۳۹۰ کارگزار بیمه، امر بیمه‌گری را در سراسر استان انجام می دهد.