بانک​ها عامل اصلی تاخیر در پرداخت وجوه خرید تضمینی به ذرت‌کاران خوزستانی

خورنا دو ماه از آغاز خرید تضمینی ذرت از کشاورزان خوزستانی می گذرد ولی هنوز وجوه خرید به حساب ذرت‌کاران واریز نشده است.

 

وی افزود: متاسفانه بانک‌ها مصوبات دولت را درخصوص پرداخت تسهیلات به مدیریت تعاون روستایی، اجرا نمی‌کنند.

 

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور بیان کرد:​ می‌بایست در این دو ماه بانک ها تسهیلاتی را به مدیریت تعاون روستایی پرداخت می‌کردند تا وجوه خرید تضمینی ذرت‌کاران را پرداخت کنند و از این طریق کشاورزان بتوانند فصل جدید کشت خود را انجام دهند.

 

شرفی اظهار کرد: ​تاخیر در پرداخت وجوه ذرت‌کاران، به کشاورزی خوزستان ضربه وارد کرد؛ به طوری که میزان کشت پاییزه را کاهش داد، زیرا کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی توانایی کشت جدید را نداشتند.