روزنامه مردم امروز توقیف شد

خورنا روزنامه مردم امروز با دستور مقام قضایی توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،براساس اطلاعات به دست امده نامه دستور توقیف روزنامه مردم امروز به وزارت ارشاد ارائه شده تا به اجرا درآید.

محمد قوچانی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی‌ابدو توقیف شد.

تابناک