رفع محدودیت‌های توسعه مرکز سیستم مخابراتی مارون

خورنا ضمن ابراز خرسندی از عملکرد فنی اداره مخابرات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون، به تشریح مزایای پیاده‌سازی راه‌اندازی سیستم Apply Server ‌پرداخت و اظهار داشت: ارتقای نسخه CPU سیستم به بالاترین و جدیدترین نسخه موجود، افزایش سرعت بالا آمدن سیستم مرکز تلفن از ۲۰ به زیر ۱۰ دقیقه و افزایش سرعت اجرای نرم‌افزارهای مرکز یا همان نرم‌افزار مدیریت از ۱۵ دقیقه به ۱۵ ثانیه را می‌توان از مزایای اجرای این طرح برشمرد. مدیر خدمات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون افزود: رفع محدودیت‌های توسعه مرکز از بعد نرم‌افزاری و ترافیک تلفنی علاوه بر تامین توان نرم‌افزاری سیستم ستاد مرکزی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون جهت اتصال به شبکه سراسری کارخانه‌ها و همچنین ترانزیت بین شرکتی را می‌توان از دیگر جنبه‌های مثبت پیاده‌سازی این طرح برشمرد.