مطهری در بیان وظایف قانونی مصونیت دارد

خورنا محمدرضا تابش در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: اگر نشان بدهیم که ما در مجلس تاب تحمل حرف‌های خود را در قالب یک نطق نداریم در جامعه بی‌اخلاقی و بداخلاقی‌هایی رواج می‌یابد. وی اظهار کرد: فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را در ابعاد مختلف آموزش و مسکن توضیح می‌دهد و اینکه اصل را باید بر برائت گذاشت و اینکه دعاوی و محاکمات چگونه برگزار شود. همچنین ما بر مبنای اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کردیم که مولفه‌هایی از جمله دفاع از حقوق مردم، بیان خواست‌ها و مطالبات مردم، حفظ استقلال کشور و آزادی‌های مردم را مدنظر قرار دهیم. اصل ۸۴ قانون اساسی نیز وظیفه نماینده‌ها را مشخص می‌کند که هر نماینده می‌تواند در همه مسائل مربوط به داخل و خارج کشور اظهارنظر کند.

نماینده اردکان در مجلس اضافه کرد: اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید نماینده در بیان وظایف قانونی‌اش آزاد است و مصونیت دارد و نمی‌توان به واسطه نطقی که در راستای وظایف نمایندگی ایراد کرده تحت تعقیب قرار گیرد. همچنین در ماده ۷۷ آیین‌نامه نطق از وظایف نمایندگان برشمرده شده و اینها مجموعه حقوقی است که برای نمایندگان وجود دارد تا نماینده بتواند حرف دل مردم، مطالبات و خواسته‌هایشان را بیان کند.

تابش با تاکید بر اینکه مجلس عصاره فضایل ملت است و به عنوان قانونگذار باید نماد قانونگرایی باشد، ادامه داد: مسئولیت صحبت آقای مطهری بر عهده خود ایشان است. ایشان مسائلی را در امور مختلف مطرح کردند که چیز تازه‌ای در آن نبود. مجلس که عصاره فضایل ملت و مهد قانونگذاری است باید توجه داشته باشد که حقوقی برای نمایندگان در قانون وجود دارد و نمایندگان حق بیان آزادانه اظهارنظر و پیگیری مطالبات و خواسته‌های مردم را دارند پس چطور خودمان می‌توانیم متعرض صحبت یک نماینده شویم، این رفتار بسیار نسنجیده‌ای است.

نماینده اردکان در مجلس  خاطرنشان کرد: آقای مطهری می‌توانست نطقش را به اتمام برساند و بعد نمایندگان بر اساس آیین‌نامه تذکر و اخطار بدهند و نطق کنند و با منطق جواب صحبت‌های آقای مطهری را بدهند. وی با اشاره به سوابق تنش‌های مشابه در ادوار مختلف مجلس، اظهار کرد: در مجلس اول آقای معین‌فر و آقای صباغیان یکی‌شان سیلی خورد. در دوره دیگری مرحوم آقای نظری در حالیکه می‌خواست از آقای نوری دفاع کند توسط یکی از نمایندگان سیلی زده شد. در مجلس هفتم هم وقایعی اتفاق افتاد که پیامدش بیرون جلسه علنی بود اما اینها رفتاری نیست که از خانه ملت بیرون بیاید. مجلس باید مهد اخلاق، قانونگرایی و تربیت باشد به ویژه در جامعه‌ای که ملتهب است و مظاهر خشونت را در آن می‌بینیم اگر این پالس را از مجلس بدهیم که خودمان هم تاب تحمل حرف‌های خودمان را در قالب نطق نداریم ببینید که در جامعه چه بی‌اخلاقی و بداخلاقی‌هایی صورت می‌گیرد.

نماینده اردکان در مجلس در پایان درباره اینکه گفته می‌شود برخی نمایندگان می‌خواهند در مورد نطق علی مطهری به هیات نظارت بر مطبوعات شکایت کنند، گفت: به نظر من بیشتر باید شکایت از نمایندگانی شود که جو مجلس را بر هم زدند. اینها باید پاسخگو باشند که به چه علت جو مجلس را متشنج کردند و پالس بدی برای مردم فرستادند که نهاد مردم‌سالاری که امنای ملت در آن هستند مسائل خود را می‌خواهد با پرخاش و درگیری حل و فصل کند وگرنه آقای مطهری در جهت ایفای وظایف نمایندگی نطق خود را بیان کرد و مصونیت دارد.

بهار نیوز