فتاحی:عده ای دائما دست می انداختند تا کاغذ نطق علی مطهری را پاره کنند / برخی از نماینده ها مطهری را هل داده و او را به روی زمین انداختند

خورنا عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در مجلس به تشریح جلسه ملتهب امروز مجلس در هنگام سخنرانی علی مطهری پرداخت.فتاحی به خبرنگاران گفت: وقتی آقای مطهری برخی از مسائل را بیان کردند، نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ نماینده در اطراف ایشان تجمع کردند و شعار می دادند و فریاد می کشیدند: «مطهری، ساکت شو»، «مرگ بر فتنه گر».وی افزود: تعداد افرادی که اطراف آقای مطهری حلقه زده بودند به حدی بود که جلسه غیرعلنی اعلام شد و خبرنگاران را بیرون کردند. در جلسه غیرعلنی هر چه به ایشان گفتند که باید نطق خود را ناتمام بگذاری، ایشان قبول نمی کرد و می گفت، تا نطقم را تمام نکنم از جایم تکان نمی خورم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اضافه کرد: در پایان نطق آقای مطهری و هنگام که چندین دقیقه تا پایان سخنان ایشان باقی نمانده بود، مخالفان با شدت بیشتری نزدیک ایشان شدند و قصد داشتند متن نطقش را پاره کنند، اما ایشان دفاع می کرد.وی ادامه داد: مخالفان آقای مطهری دائما دست می انداخند که متن نطق ایشان را پاره کنند اما ایشان نگذاشت.فتاحی گفت: در پایان نطق آقای مطهری و پیش از آنکه تمام شود، تعدادی از نمایندگان که دور ایشان را گرفته بودند و اعتراض می کردند، ایشان را از روی جایگاه هل داده و ایشان به روی زمین افتادند.وی تصریح کرد: خوشبختانه پس از آنکه آقای مطهری با آن شدت به زمین افتاد، جراحتی برای ایشان اتفاق نیافتاد. پس از آن بنده و جمعی دیگر از دوستان نگذاشتیم ایشان به جایگاه برود.