مدیر جهاد کشاورزی رامشیر:۳۷ هزار هکتار از راضی این شهرستان زیرپوشش بیمه محصولات قرار گرفت

خورنا ˈمصطفی هنرمندیانˈ چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران  افزود: با توجه به نقش و اهمیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی در جبران بخشی از خسارات وارده به کشاورزان و خطراتی که بخش کشاورزی را تهدید می کند،سطح اراضی بیمه شده این شهرستان نسبت به سال زراعی گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: ۱۰۰درصد اراضی گندم آبی، ۸۵ درصد از گندم دیم،۷۰درصد از جو آبی و ۷۰درصد از کلزا آبی شهرستان رامشیر در سال زراعی جاری زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی رامشیر با اشاره به اینکه درسال زراعی جاری بالغ بر دو هزار و ۱۰۰ نفر از کشاورزان این شهرستان محصولات خود را بیمه کرده اند اظهار کرد: در سال زراعی گذشته از طریق بیمه محصولات کشاورزی مبلغ ۱۳میلیارد ریال، به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی رامشیر ،محصولات پاییزه اراضی زراعی شهرستان رامشیر در سال زراعی ۹۳ ـ ۹۴ در سطح ۱۶ هزار هکتار گندم آبی، یک هزار و ۸۰۰ جو آبی، ۱۲ هزار هکتار گندم دیم، ۵۰۰ هکتار جو دیم، ۱۳۰ هکتار کلزا آبی است.

رامشیر در جنوب شرق خوزستان واقع است.

منبع / ایرنا