طرح احیای باغ های مرکبات دزفول آغاز شد

خورنا با توجه به بالا رفتن سن درختان مرکبات در برخی باغ ها و کاهش ثمر دهی طرح احیای باغ های مرکبات دزفول در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود:به منظور افزایش عملکرد باغ های مرکبات ، باغداران باید حداقل دو سال باغ مرکبات را با کشت های زراعی جایگزین و بعد از دو سال مجددا شروع به کاشت نهال جوان مرکبات کنند.

کرمی نژاد اظهار کرد: طرح توسعه باغ های مرکبات در سطح حدود یکهزار هکتار از شرکت کشت و صنعت شهید رجایی آغاز شده ضمن اینکه این طرح در سطح ۲۲۰ هکتار از باغ های قائمیه دزفول و ۶۷ هکتار از باغ های خصوصی نیز در دست اجراست.

وی افزود:در راستای تشویق باغداران دزفول به جایگزین کردن نهال جوان به جای درختان مرکبات کهنسال و کم بازده به ازای کاشت هر نهال جدید ۲۴ هزار ریال یارانه به آنان پرداخت می شود.

کرمی نژاد گفت:در این طرح انواع ارقام مرکبات از جمله پرتقال( والنسیا ،محلی و مارس )،نارنگی ( پر و کینو ) ،گریپ فروت ،لمون ،لیمو شیرین و لیمو آب (لیمو شیشه ) کاشته می شود.

مسوول امور باغبانی جهاد کشاورزی دزفول سطح زیر کشت مرکبات دزفول را پنج هزار هکتار اعلام کرد و گفت:از این سطح زیر کشت چهار هزار و ۸۰۰ هکتار بارور است که از هر هکتار ۱۵ تن مرکبات برداشت می شود.

منبع / ایرنا