لزوم راه انداری سایت گزارش و ثبت خطاهای دارویی در حوزه غذا و دارو

خورنا معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر لزوم راه انداری سایت گزارش و ثبت خطاهای دارویی، اعمال تغییرات در مقررات و ضوابط مربوط به تولید در حوزه سازمان غذا و دارو و آموزش پیشگیری از خطاهای دارویی و پزشکی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی  دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر بهرام دلفان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان صبح امروز در حاشیه هشتمین گردهمایی قطب خلیج فارس (منطقه ۸ معاونت های غذا و دارو ) در سالن جلسات اداره نظارت بر ضوابط بهداشتی، انسانی و استاندارد کیش با بیان این مطلب گفت: خطاهای دارویی موضوعی  جهانی، هزینه بر و البته قابل پیشگیری است که همه ساله جان هزاران نفر در جهان را به خطر می اندازد.
وی با بیان اینکه بهترین راه برای مقابله با این خطر، ارائه گزارش، ثبت و آموزش پیشگیری از خطاهای دارویی و پزشکی است، تصریح کرد: بیشترین خطاها تکراری است و به همین منظور لازم است با همکاری دانشگاه ها و به ویژه معاونت های غذا و داروی کشور، این خطاها، گزارش و در سایت خاصی ثبت شود.
دلفان با بیان اینکه مراکز آموزشی می بایست این گزارش ها را به دانشجویان گروه های مختلف پزشکی آموزش دهند، افزود: با ارائه این آموزش ها می توان و قوع این خطاها را کاهش داد.
 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تولید کشور همچون صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی با وزارت بهداشت به ویژه سازمان غذا و دارو مرتبط است.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه بازنگری دوباره ضوابط مرتبط با تأیید برای بهبود وضعیت کسب و کار ضروری است، اظهار داشت: برای نمونه یک تولید کننده فراورده آرایشی و بهداشتی هم ملزم به رعایت ضوابط سازمان غذا و دارو و هم ضوابط استاندارد است که بخش مهمی از آن هم پوشانی دارد و تنها وقت و هزینه های تولید کننده را افزایش می دهد و  بهتر است تمامی کالاهای سلامت محور یکجا بر عهده وزارت بهداشت قرار گیرد.