ملاقات مردمی بانک صادرات و سازمان صنعت معدن در مرکز سامد استانداری خوزستان

خورنا کیامرث حاجی زاده گفت: حمایت از کار آفرینان و صنایع استان باید از دغدغه های مدیران دستگاه های استان باشد؛ بویژه اینکه خوزستان از قطب های صنعتی کشور است.

مدیر مرکز سامد با تاکید بر اهمیت صنایع داخلی استان ادامه داد: جهت رسیدگی و حل مشکلات کارآفرینان، این هفته از مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و بانک صادرات استان دعوت بعمل آوردیم که خوشبختانه این دیدار منشا خیر و برکت واقع شد.

مرتضی رهنودی معاون اعتباری و حقوقی بانک صادرات استان در حاشیه این نشست ضمن مثبت تلقی نمودن این دیدار گفت: ملاقات خواسته بحقی است که مردم دارند و طبیعتا این خواسته از طریق مرکز ارتباط مردمی استانداری منتقل می شود که یک ماخذ شناخته شده برای درخواستهای مردمی است.

مرتضی رهنمودی با ذکر این مطلب که ملاقات فرصت خوبی برای خدمت به مردم است عنوان کرد: به تمام درخواست هایی که امروز از سوی مراجعین مطرح شد پاسخ مثبت داده شد.

معاون اعتباری و مالی بانک صادرات استان در ادامه افزود: تیم مدیریتی تعیین تکلیف مطالبات بانک از یک کار گروه در هفته به تشکیل حداقل هفت الی ده کارگروه در هفته ارتقا یافته است و بانک نیز مساعدت حداکثری جهت راه اندازی طرح های دارای پتانسیل ادامه فعالیت را خواهد کرد.

همچنین به گزارش پایگاه خبری استانداری مدیرکل سازمان صنعت, معدن و تجارت به همراه معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت و معاون امور صنایع و معادن در این ملاقات با شهروندان دیدار و مشکلاتشان را حل نمود.