افتتاح فروشگاه بزرگ ته لنجی در شهرستان بندر ماهشهر

خورنا فروشگاه بزرگ ته لنجی جام جم با حضور سالم عبادی معاونت فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر و چند تن از مسئولین شهری افتتاح شد.

فروشگاه بزرگ ته لنجی جام جم با حضور سالم عبادی معاونت فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر و چند تن از مسئولین شهری افتتاح گردید .

این فروشگاه بزرگ ته لنجی در مجتمع تفریحی ، تجاری جام جم به مساحت ۷۰۰ متر مربع و با اعتبار بالغ بر ۵۵میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است .

در حاشیه این مراسم مهندس عبادی از مجموعه تجاری فرهنگی تفریحی جام جمع بازدید بعمل آورد.