برگزاری هشتمین گردهمایی قطب خلیج فارس در جزیره کیش

خورنا هشتمین گردهمایی قطب خلیج فارس (منطقه ۸ معاونت های غذا و دارو ) صبح امروز در سالن جلسات اداره نظارت بر ضوابط بهداشتی، انسانی و استاندارد کیش آغار به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی  دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر جلال غفار زاده ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ و اﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ اﻣﻮﺭ اﺳﺘﺎن های ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬا ﻭ ﺩاﺭﻭﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  در این گردهمایی که با حضور مدیران و معاونان غذا و داروی منطقه ۸ ( متشکل از معاونت ها و مدیریت های غذا و داروی اهواز، لرستان، آبادان، قشم، دزفول، بهبهان، شوشتر و کیش ) برگزار شد، بر رفع مشکلات حوزه های دارویی، غذایی و  آزمایشگاه معاونت های قطب خلیج فارس تاکید کرد.
IMG_20150112_101520غفار زاده بررسی مشکلات موجود در زمینه های قاچاق داروهای ماهواره ای، طرح تحول نظام سلامت و مسائل پیش روی داروخانه های خصوصی در شهرهای کوچک را از مهمترین موضوعات مطرح شده در این گردهمایی عنوان کرد و افزود: ﻫﻢ اﻛﻨﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬا ﻭ ﺩاﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺩاﺭﺩ نظارت بر ﺩاﺭﻭﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮاﺭﺩﻫﺪ.
وی افزود: ﻣﺮاﺟﻊ ﺭﺳﻤﻲ ﭘﺨﺶ ﺗﻮﺯﻳﻊ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩاﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺘ ﻬﺎﻱ ﭘﺨﺶ و ﺩاﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭﺯاﺭﺕ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دراین راستااﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﺗﺎ اﻗﻼﻡ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷیم.
دکتر بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در این گردهمایی به مشکلات عرضه دارو در عطاری ها همچون داروهای شیمیایی و متادون اشاره و بر رفع مشکلات ورشکستگی داروخانه های بخش خصوصی در شهرستان های کوچک پس از آغاز طرح تحول نظام سلامت و بررسی چگونگی بهبود شرایط و محیط کسب و کار د رحوزه تولید فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی تاکید کرد.
مخمل زاده با ارائه پیشنهاد وارد شدن اداره تجهیزات پزشکی به چارت تشکیلاتی معاونت عای غذا و دارو در جلسات هیات امنای دانشگاه ها، تدوین فارماکوپه دارویی و ملزمات معرفی در بیمارستان ها براساس اصول ای بی سی (EBC) و وی ایی ان(VEN)  را ضروری دانست.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ادامه با تاکید بر لزوم شناسایی فراورده های مجاز برای توزیع در مناطق آزاد و کالاهای ملوانی، خاطرنشان کرد: بررسی مشکلات واگذاری داروخانه های بیمارستانی با توجه به آغاز طرح تحول نظام سلامت، وضعیت بروز مقاومت میکروبی و اتخاذ راهکارهای مقابله با آن و اعتبار بخشی انجام آزمون های سموم فلزی در محصولات غذایی و کشاورزی ضروری است.
گفتنی است این گردهمایی به مدت دو روز ۲۲ و ۲۳ دی ماه در کیش در حال برگزاری است.