توزیع ۱۳ میلیون لیتر سوخت بین روستائیان شهرستان بهبهان

خورنا رئیس اداره تعاون روستایی بهبهان از توزیع ۱۳ میلیون لیتر سوخت بین روستائیان شهرستان خبر داد.

مهران نجارپور امروز اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات به روستائیان و کشاورزان عزیز و تأمین مایحتاج اساسی آنان اداره تعاون روستایی بهبهان ۱۳ میلیون لیتر سوخت از ابتدای سال جاری تا کنون توزیع کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این میزان سوخت شامل نفت سفید، نفت گاز و بنزین است.

رئیس اداره تعاون روستایی بهبهان متذکر شد: ارزش ریالی این میزان سوخت بیش از ۴۹ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال است.

مرجع / فـارس