انتصاب در شهرداری اهواز

خورنا طی حکمی از سوی سید خلف موسوی شهردار اهواز، علیرضا عالیپور به سمت مشاور در امور اجرایی شهرداری اهواز منصوب شد.

در متن حکم چنین آمده است:

بسمه تعالی- با سلام

آقای علیرضا عالیپور نظر به تعهد و شایستگی و تجربیات ارزشمند جابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور در امور اجرایی منصوب می شوید…..

گفتنی است پیش از این علیرضا عالیپور معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز را به مدت چهار سال برعهده داشت.