جمع‌آوری محل‌های فروش مرغ زنده در ایذه

خورنا رئیس اداره دامپزشکی ایذه از جمع‌آوری محل‌های فروش مرغ زنده در شهرستان خبر داد.

سیامک رضوان امروز اظهار کرد: با توجه به معضلات و تهدیدات بهداشتی در عرضه، نگهداری و کشتار غیر مجاز مرغ در سطح شهرستان و با هماهنگی‌های صورت گرفته با دادستان شهرستان به همه عرضه‌‌کنندگان نسبت به تخلیه انبارها و مغازه‌ها و دوره‌گردان مرغ زنده اخطار داده شد.

وی با اشاره به اینکه برخورد با واحدهای توزیع و کشتار غیرمجاز مرغ زنده جهت تامین سلامت شهروندان است، افزود: متخلفین بهداشتی به مقامات قضایی معرفی شده و در این مدت تعداد ۲۲ مغازه فروش و انبار مرغ زنده پلمب شده و پنج دستگاه خودرو حامل مرغ زنده که نسبت به توزیع غیرمجاز و غیربهداشتی مرغ زنده در سطح شهرستان اقدام می‌کردند جهت توقیف به دادسرای عمومی معرفی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی ایذه در ادامه گفت: با اقدامات صورت گرفته بسیاری از مغازه‌های فروش و کشتار غیرمجاز مرغ زنده به تغییر کاربری و فروش مرغ کشتار روز بسته‌بندی شده مجاز روی آوردند.

مرجع / فـارس