بخشدار آبژدان شهرستان اندیکا منصوب شد

خورنا محسن اورکی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری از حکم انتصاب نواب خراسانی بخشدار آبژدان شهرستان اندیکا توسط استاندار خوزستان خبر داد.

محسن اورکی اظهار داشت : به پیشنهاد فرمانداران شهرستان ها و بررسی های لازم از سوی اداره کل سیاسی در تاریخ ۲۵ آذرماه حکم انتصاب تعدادی از بخشداران و معاونین فرمانداران صادر شد که انشالله این عزیزان با بتوانند در سمت های جدید منشاء خدمات بیشتر برای مردم محل خدمت باشند.