تقویت اقدامات کنترلی و پایشی در رابطه با وضعیت بیماری‌های دامی در خوزستان

خورنا صبح امروز سمینار هفته پژوهش با حضور کارشناسان دامپزشکی استان در محل آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی خوزستان در این همایش، پیرامون بیماری سل گاوی که نوعی بیماری عفونی کمپلکس، حاد یا مزمن و با شیوع و حرکت کند است، مطالبی را مطرح کرد.

قریب ممبینی با اشاره به اینکه بیماری سل همواره به‌ عنوان یک معضل اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فرهنگی جدی در جهان و در کشور ما مطرح بوده است، اظهار کرد: اقدامات کنترلی، پایشی و گزارش‌دهی در رابطه با وضعیت بیماری در گاو و دیگر گونه‌های دامی باید تقویت، به‌روز و مستمر باشد.

وی اضافه کرد: همچنین باید مرتباً گزارش‌های مقایسه‌ای پیشرفت وضعیت بیماری منعکس، و محافظت سلامت عمومی و اطمینان عمومی در رابطه با سلامتی محصولات و تولیدات دامی وارده شده به زنجیره مصرف غذایی را به‌ عنوان اهداف ریشه‌کنی سل گاوی دانست

منبع / فارس