ستاد پرسش مهر (۱۵) ریاست جمهوری در آموزش و پرورش اندیمشک

خورنا:بمنظور برنامه ریزی وبرگزاری هرچه بهتر پاسخ به پرسش مهر ریاست محترم جمهور ی اسلامی با عنوان مشکل جدی آب ستاد پرسش مهر آموزش و پرورش تشکیل جلسه داد،در این جلسه آقای سپهریان مدیر آموزش و پرورش بر فرهنگ سازی ،اطلاع رسانی ، تبلیغات در بین دانش آموزان ، اولیا ء و برگزاری همایش های منطقه ای در سطح تمامی مدارس تاکید نمودند .

در پایان معاونین و کارشناسان در خصوص رشته های مسابقه ،نحوه ی ارسال وتوجیه مدیران ومعاونین پرورشی مدارس توضیحات لازم را ارائه دادند.