پروژه های ناتمام رامشیر با اعتبار نفت به پایان میرسند

خورنا:‌ اعتبار پروژه های ناتمام شهرستان رامشیر از محل اعتبارات نفت تامین میشود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان در بازدید از وضعیت راه های ارتباطی شهرستان رامشیر و میزان پیشرفت پروژه های مسکن مهر گفت: مشکلات پروژه های ناتمام مسکن مهر و راه سازی رامشیر باید بررسی شوند.

یعقوب اسعدی فرماندار رامشیر با اشاره به هدف از بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان از وضعیت رامشیر گفت: هدف از این بازدید رفع مشکلات پروژه های مسکن مهر و راه های ارتباطی شهرستان است.

وی افزود: مهم ترین مانع  موجود در مسیر تکمیل  پروژه های مسکن مهر تامین نشدن اعتبار لازم است، به همین منظور از مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان جهت بازدید حضوری از این پروژه ها دعوت به عمل آمد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان در بازدید از وضعیت راه های ارتباطی این شهرستان و میزان پیشرفت پروژه های مسکن مهر گفت: مشکلات پروژه های ناتمام مسکن مهر و راه سازی رامشیر باید بررسی شوند.

نصرت اله دهقانی تصریح کرد: اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه های مسکن مهر و راه سازی از محل اعتبارات نفتی تامین خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *