چهار تذکر نماینده ماهشهر، امیدیه و هندیجان به رئیس جمهور و وزراء خطاب شد

خورنا:‌ حبیب آقاجری نماینده ماهشهر درمجلس شورای اسلامی چهار تذکر به رئس جمهو و وزراء داد.
اولین تذکر خطاب به رئیس جمهور در رابطه با آلودگی محیط زیست دریایی و هوایی ماهشهر و بندرامام بود.
دومین تذکر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص کندی عملیات جاده های ماهشهر به هندیجان و ماهشهر به امیدیه بود.
دو تذکر نیز به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کمبود آب کشاورزی و کود شیمیایی برای کشاورزان حوزه انتخابیه و عدم پیگیری جدی طرح تخصیص اعتبارات بیابان زدایی به منظور پیشگیری و مبارزه با پدیده گرد و غبار خطاب شد.