لزوم بهبود مدیریت واحدهای پرورش مرغ نیمچه‌گوشتی مسجدسلیمان

خورنا حمیدرضا کاوش امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در اهواز، با اشاره به ارتقای سطح بهداشتی و راندمان گله، اظهار کرد: در جلسه مشترک بخش خصوصی و اداره دامپزشکی شهرستان مسجدسلیمان در زمینه رسیدگی به وضعیت واحدهای پرورش نیمچه گوشتی موضوعاتی مطرح شد.

وی افزود: تائیدیه گردش کار واکسیناسیون واحدهای پرورش نیمچه‌گوشتی توسط مسئولان فنی، نظارت مسئولان فنی بهداشتی مرغداری و مسئولان فنی مراکز مایه‌کوبی بر انجام صحیح واکسیناسیون صورت گرفته در واحدهای پرورش نیمچه گوشتی مدنظر است.

کاوش گفت: رعایت زنجیره سرد از مرکز فروش واکسن تا فارم، شرح وظایف مسئولان واحدهای پرورش نیمچه‌گوشتی، هماهنگی بیشتر با اداره بیمه شهرستان به منظور تنظیم دقیق پرونده‌های بیمه و برگزاری جلسه توجیهی با حضور مدیریت جهاد کشاورزی، مدیریت بیمه، جمعی از مسئولان واحدهای پرورش نیمچه‌گوشتی و با حضور اعضای بخش خصوصی دامپزشکی از دیگر مواردی است که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان در پایان امکان جلوگیری از خسارات ناشی از بیماری‌ها، جلوگیری از وقوع بیماری‌های مشترک انسان و دام و ارتقای سطح بهداشتی واحدهای پرورش نیمچه گوشتی را از دیگر اهداف این نشست عنوان کرد.

منبع / فارس