واژگونی یک دستگاه خودروی سنگین در جاده شوشتر – مسجدسلیمان + تصاویر

واژگونی یک دستگاه خودروی سنگین در جاده شوشتر – مسجدسلیمان .

تصاویر : سایت خبری – تحلیلی پیک شوشتر www.peikshushtar.ir

02 03 04 05 06 07 08 09 010 011