بودجه دانشگاه های دولتی اهواز پاسخگوی نیاز آنها نیست

محمد رعایایی عصر امروز در نشست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز با انتقاد از گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی در چند وقت اخیر عنوان کرد: در این زمان، دو میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو در کل کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۲۶۰ هزار دانشجو در دانشگاه های استان خوزستان تحصیل می کنند.

وی با اشاره به تحصیل ۱۲۰ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان افزود: ۶۰ هزار دانشجو نیز در دانشگاه های پیام نور استان و حدود ۳۰ هزار دانشجو در دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل هستند.

سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: نسبت تعداد اساتید به دانشجو ها در دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۷ به یک است در صورتی که این شاخصه در دانشگاه آزاد اسلامی یک به هزار و ۳۰۰ است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه شهید چمران اهواز بر روی نحوه فعالیت سایر دانشگاه های استان نظارت دارد، گفت: در سال تحصیلی جاری، ۱۲ تا ۱۳ هزار دانشجو در مقطع دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی در حال تحصیل هستند که این مسئله بیانگر این است که متاسفانه کیفیت آموزش فدای کمیت شده است.

رعایایی با بیان اینکه ۱۷ هزار دانشجو در مقاطع مختلف در دانشگاه شهید چمران اهواز در حال تحصیل هستند، گفت: متاسفانه در کشور ما به رغم قدمت بالای بسیاری از دانشگاه ها با سطح پائین کیفیت آموزش مواجه هستیم. یکی از مشکلات دانشگاه های سراسر کشور این است که برنامه محور نیستند.

سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید به اینکه در بخش آموزش نیز باید تقاضا محور باشیم، اظهار کرد: تحصیلات تکمیلی دانشجویان باید بر اساس تقاضای جامعه ارائه شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه بودجه فعلی دانشگاه چمران اهواز و سایر دانشگاه های دولتی این شهرستان پاسخگوی نیاز آنها برای ارائه آموزش با کیفیت نیست.