بخشی از حقوق عقب افتاده کارگران شهرداری شوش پرداخت شد

خورنا

عبدالجلیل بیلاوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر توانستیم بخش خصوصی را وارد فعالیت های شهری کنیم بسیاری از امور مربوط به فضای سبز، خدمات شهری و آسفالت خیابان ها را به آنها تحویل می دهیم. قطعا با ورود بخش خصوصی، وضعیت فعالیت های کنونی این بخش، از نظر کمی و کیفی بهتر شده و ارتقا می یابد.

وی یادآور شد: شهرداری شوش حدود هشت میلیارد تومان بدهی داشته که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از آن را به پیمانکار واگذار کرده ایم و هم اکنون  ۵٫۵ میلیارد تومان بدهی دارد که در آینده این رقم کمتر  هم می شود.

بیلاوی همچنین در خصوص حقوق معوق کارکنان شهرداری گفت: حقوق معوق کارکنان را توانستیم از ۹ ماه به سه ماه برسانیم و امیدوارم تا اسفند ماه به یک ماه برسد.

عضو شورای شهر شوش همچنین درباره جمع آوری زباله های سطح شهر توضیح داد: شهرداری، با دارا بودن هفت خودروی حمل زباله، همه زباله های شهر  را جمع آوری می کند که در این زمینه به مشارکت مردم نیز نیاز داریم.

وی با بیان اینکه ماهانه ۷۰۰ میلیون تومان صرف هزینه حقوق و بیمه کارکنان شهرداری شوش می شود، افزود: انتظارات شهروندان از شهرداری باید منصفانه باشد و ما در مسیری هستیم که نیاز به یاری شهروندان داریم.

بیلاوی همچنین در خصوص آموزش شهروندی اظهار کرد: در این زمینه نیز در هفته گذشته شهردار از سه دبیرستان سطح شهر شوش دیدن کرد و از دانش آموزان برای مشارکت بیشتر در امر موضوعات شهروندی دعوت کرد.

عضو شورای شهر شوش در خصوص زباله های منطقه ۱۰ شوش توضیح داد: اخیرا در این منطقه یک پیاده رو کامل با جدول بندی ساختیم که متاسفانه برخی شهروندان اقدام به تخریب این جداول کردند.

عضو شورای شهر شوش خواستار شد: از همه شهروندان دعوت به مشارکت بیش از پیش در امر حفظ و نظافت خدمات شهری می کنم و همشهریان باید بدانند که همه هدف اعضای شورا و شهرداری خدمت به آنها است

منبع / مهر