کم بود آب ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی خوزستان وارد کرده است

خورنا راساس توافقات پیش از آغاز کشت پاییزه، سازمان آب و برق استان متعهد به تامین صدرصدی آب در حوضه‌های کارون و دز و ۸۰ درصدی در مارون و کرخه شد اما متاسفانه اکنون ممنوعیت کشت در سطح ۱۱۳ هزار هکتار در حوضه کرخه و ۸۴ هزار هکتار در حوضه مارون اعمال شده است.

 

وی افزود: سازمان آب و برق متعهد به تامین ۸۴۴ مترمکعب بر ثانیه نیاز آبی کشت پاییزه شده بود اما اکنون خلاف تعهدات خود عمل می‌کند.

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان بیان‌کرد: عدم تامین آب در حوضه‌های مارون و کرخه موجب کاهش کشت چغندر قند از یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار به ۵۰ هکتار شده است. کشت این محصول از سال گذشته احیا شده بود اما امسال به دلیل محدودیت منابع آبی دوباره کنار گذاشته شد.

 

قاسمی‌نژاد اظهارکرد: همچنین عدم تامین کمی و کیفی آب بر نخلیات استان نیز تاثیر منفی گذاشته، به طوری که ۵۰ درصد خرمای درجه یک استان یعنی معادل ۶۰ هزار تن، تبدیل به خرمای درجه ۲ شده و ارزش ریالی آن ۱۵ درصد کاهش یافته است.