جلسه هماهنگی همایش نماز در مسجدسلیمان برگزار شد

خورنا جلسه هماهنگی برگزاری همایش نماز در شهرستان مسجدسلیمان در فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان جلسه هماهنگی آماده سازی مقدمات همایش نماز درشهرستان برگزارشد. دراین جلسه علیرضا گوروئی فرمانداراظهارداشت همزمان بااجلاسیه سراسری نمازکه دراستان خوزستان برگزارمیشود در شهرستانهای استان همایش نماز برگزار خواهد شد و ما باید با تمام توان در بهتر برگزار شدن آن در مسجدسلیمان بکوشیم؛

گوروئی بااشاره به وجود فرهنگ مذهبی غنی درشهرستان یکهزارشهید گفت:امروزبابرپائی نماز که ستون دین است اینچنین برنامه ها رابامحتوی انجام بدهیم تابتوانیم بهره برداری ونتیجه ای خوب برروی گروههای هدف داشته باشیم.

فرماندارگفت:این برنامه بارویکرد تجلیل وتقدیر ازفعالان عرصه نماز،بررسی وضعیت مساجدونمازخانه ها واشاعه هرچه بیشتر این فرهنگ دربین گروه های هدف برگزارمیگردد ودرادامه حاج آقاامینی امام جمعه شهرستان ضمن تشکر ازعزیزانی که دربرنامه های فرهنگی ومذهبی بویژه ماه محرم تلاش نمودندقدردانی کردواظهارداشت:همه برنامه هایی که اجرامیکنیم برای نمازاست وانشاءالله این برنامه هم بخوبی اجراشود.

درآخرگوروئی دستوردادکمیته های زیرمجموعه ستادبرگزاری تشکیل وبرنامه های خودراجهت جمع بندی وبرنامه ریزی به ستاداعلام نمایند.