برگزاری مراسم روز عاشورا در اندیمشک + تصاویر

 خورنا  : اندیمشک یکهزار شهید  همسو با دگر  شهرهای سرای اسلامی ایران کهن با  نوای حسین در سوگ عاشورای حسینی به عزا نشست تا قدم های عاشورایی اندیمشک قهرمان شوری دیگر از حماسه و پایمردی را در تقویم دیانت و انقلاب از این شهر پر افتخار در تقویم پر مهر و برکت ایران اسلامی به تصویر کشیده شود …

۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۳۶۴۱ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۴۲۴۳ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۴۶۵۰ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۴۹۰۲ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۵۰۳۱ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۵۱۳۰ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۵۱۳۸ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۵۲۲۶ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۵۵۱۴ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۵۷۰۲ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۵۸۰۴ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۵۸۱۵ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۰۵۹۰۱ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۱۰۲۲۲ ۲۰۱۴۱۱۰۴_۱۱۰۳۲۱

 

تصویر و گزارش : محمدامین جمشیدی