گزارش تصویری افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی

خورنا/ فاز اول بازسازی حرم علی‌بن مهزیار اهوازی، امروز سوم آبان ماه با حضور آیت الله محمد علی موسوی جزایری، آیت الله سید علی شفیعی و آیت الله محسن حیدری نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای شهر و سایر مسئولان محلی و استانی افتتاح شد.

 

تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
تصاویر / افتتاح فاز اول بقعه علی ابن مهزیار اهوازی
منبع/ خوزنیوز