۳ هزار هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی رامهرمز آفت‌زدایی شد

خورنا/ در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصولات کشاورزی، مبارزه با آفات مزارع گوجه‌فرنگی در این شهرستان آغاز شد.

وی با تاکید بر توجه به اهمیت مبارزه بیولوژیک علیه آفات گوجه‌فرنگی تصریح کرد: به همین منظور و در راستای مبارزه با آفات کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی با رهاسازی زنبور براکدن این شیوه از آفت‌زدایی انجام شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی رامهرمز گفت: این رهاسازی در دو نوبت با فاصله دو هفته در سطح ۳ هزار هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی شهرستان اجرا شد.

منبع/ فارس