معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

باید در توسعه شهرها به شرایط زلزله و گسل‌ها توجه ویژه‌ای شود

خورنا / مهدی مهدوی در سمینار ارزیابی خطرات ناشی از زلزله و بلایای طبیعی در شوشتر اظهار کرد: باید در توسعه شهرها به شرایط زلزله و گسل‌ها توجه ویژه‌ای شود، ولی این مسئله نمی‌تواند ملاکی برای توسعه شهر قلمداد شود.

وی افزود: زلزله یکی از پارامترهایی است که باید در توسعه شهرها در نظر گرفته شود، ولی باید توجه داشت که این شاخص تنها پارامتر در توسعه شهرها نیست و می‌توان با توجه به اهمیت سایر پارامترها در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز تاکید کرد: شهرداری‌ها در توسعه شهرها تأثیر بسیار زیادی دارند و این مجموعه است که می‌تواند در توجه به شاخص‌های توسعه شهری تصمیم بگیرد که چگونه عمل شود و در این زمینه باید بسیار با دقت عمل شود.

مهدوی با تاکید بر اینکه در سایر استان‌ها نیز به این مقوله توجه ویژه‌ای شده است، گفت: در مشهد به مسئله زلزله برای توسعه شهری توجه زیادی شده، ولی برای رفع خطرات در این زمینه شهرداری مشهد خطرات را پذیرفت و برای مبارزه با زلزله تمهیدات ایمنی در نظر گرفت که تا حد زیادی خطرات را در این زمینه کاهش دهد.

وی تاکید کرد: نظارت صحیح بر ساخت و سازها، دقت در طراحی و طراحی شهرسازی شهرها می‌تواند تا حد زیادی خطرات را در این زمینه کاهش دهد و در شهرداری مشهد این مسئله بسیار مدنظر بوده است.

این سمینار عصر امروز به کار خود پایان می‌دهد و مهندسان در این تجمع علمی که در سالن سلامت شوشتر برگزار شد تا حد زیادی با مسائل علمی و تخصصی روز در زمینه طراحی ساختمان و عمران شهری در بحث زلزله آشنا شدند.

در هفته مبارزه با بلایای طبیعی در شوشتر برنامه‌های متعددی مانند رژه خودرویی، مانور زلزله و نشست‌های تخصصی برگزار شد.

منبع / فغارس