رییس اداره فضای سبزحوزه خدمات شهری شهرداری اهواز

کمربند سبز اهواز نیازمند همکاری سازمان ها و ارگان ها می باشد

طرح ایجاد کمربند سبز اهواز ۷ هزار هکتار است که در ۷۲ کیلومتر از جاده کمربندی جدید اهواز در عرض یک هزار متر ایجاد می شود.

وی بیان کرد:مطالعات اجرای کمربند سبز اهواز از سال ۷۳ آغاز شده اما با وقفه ای ۱۸ساله در سال ۹۰ عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

رییس اداره فضای سبزحوزه خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به این که این پروژه از اراضی شمال غرب (سه راه اندیمشک) شروع شده است گفت: به دلیل اینکه بادهای غالب شهر اهواز از سمت شمال غرب در اراضی و شن زارهای این منطقه ایجاد می شود و این اراضی در اختیار منابع طبیعی استان قرار دارد، عملیات ایجاد کمربند سبز از این منطقه آغاز شد.

امیری فرد بیان کرد: فاز نخست اجرای این طرح که به صورت عملیاتی از سال ۹۱ آغاز شد کاشت درخت در یک هزار و ۲۰۰هکتار از اراضی شمال غرب اهواز است که تا سال گذشته ۵۰۰هکتار از این اراضی درختکاری شد و توسعه ۲۵۰ هکتار اراضی جدید نیز در همین سال آغازشده است .

وی گفت: کاشت درخت امسال نیز در یک هزار و ۲۰۰هکتار از اراضی کمربندسبز اهواز انجام می شود که امیدواریم بتوانیم به بخشی از این تعهدات عمل کنیم.

رییس اداره فضای سبزحوزه خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: اجرای طرح کمربند سبز اهواز آغاز شد ،در استانداری خوزستان کارگروه کمربند سبز اهواز با مشارکت تعدادی از ادارات و شرکت هایی مانند فولاد خوزستان ،صنعت نفت،توسعه نیشکر و برخی شرکت های دیگر تشکیل شد.

امیری فرد افزود: در این کارگروه معین شد تا هرکدام از دستگاه ها و ادارات بخشی از اجرای این طرح را بر عهده داشته باشند.

وی گفت: دراین خصوص معین شد که شرکت فولاد خوزستان ۸۰۰هکتار ،شرکت نیشکر و صنایع جانبی ۵۰۰هکتار،شرکت نفت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، جهاد کشاورزی ۲ هزار هکتار و سازمان آب و برق خوزستان نیز بخشی از کمربند سبز را کار کنند که تاکنون هیچ کدام به تعهدات خود عمل نکرده اند.

امیری فرد گفت: از سوی شهرداری اهواز در سال ۹۱ و ۹۲ اعتباری معادل ۷۰ میلیارد ریال برای هر سال در نظر گرفته شد که تمامی این اعتبارات جذب شده است.

وی ادامه داد: در هر هکتار از زمین های کمربند سبز اهواز حدود ۴۱۷ اصله درخت کشت می شود که تلاش شده این درخت ها از نمونه های بومی استان باشد.

رییس اداره فضای سبزحوزه خدمات شهری شهرداری اهواز افزود:به دلیل شرایط آب و هوایی استان در نیمه نخست سال جاری طرح توسعه کمربند سبز اهواز اجرا نشد و عملیات اجرایی این طرح در نیمه دوم سال با تامین ماشین آلات مورد نیاز در ۳۰۰هکتار از این اراضی اجرا می شود که در سال جاری نیز ۷۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اعتباردر نظر گرفته شده است.

 

منبع / ایرنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *