تولید «آخرین روزهای سفر» در صدا و سیمای مرکز خوزستان

حسین عبدالعزیزی – خورنا مدیرکل صدا و سیمای خوزستان گفت: «آخرین روزهای سفر» تولید صدا و سیمای مرکز خوزستان است.

مدیر کل صدا و سیمای خوزستان در گفتگو با خورنا اظهار داشت: مستند “آخرین روزهای سفر” فقط تولید صدا و سیمای مرکز خوزستان است.

مسلم رحیمی اظهار کرد:‌ مستند “آخرین روزهای سفر” درباره شیخ شوشتری است که توسط صدا و سیمای مرکز خوزستان تولید می‌شود.

وی بیان کرد: این مستند در ۴۵ دقیقه توسط مهرداد حق‌شناس ساخته می‌شود.

وی با اشاره به علت نام‌گذاری این مستند گفت: حاج شیخ جعفر شوشتری در آخرین سفرش در ۲۸ صفر رحلت کرد. به همین دلیل نام این مستند را «آخرین روزهای سفر» نام‌گذاری کردند.

رحیمی با بیان این مطلب که این مستند به احوالات شیخ شوشتری می‌پردازد خاطرنشان کرد: بخشی از این مستند در شوشتر بازسازی شده و بخش دیگری از آن که مربوط به حضور شیخ در نجف اشرف بوده در روستای گرگر ماهشهر بازسازی شده است.