رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دستیابی بزرگ مردان صنعت نفت جوب کشور به ترکیب جدید سیمان حفاری

خورنا :  رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب : با توجه به این که افزایش استحکام تراکمی پوشش سیمانی پشت لوله‌های جداری چاه‌های نفت از اهمیت بالایی برخوردار است باید فضای خالی بین ذرات سیمان را کاهش داد که یکی از روش‌های دستیابی به این هدف، عدم دانه‌بندی یکنواخت ذرات سیمان است تا فضای خالی بین ذرات توسط دانه‌های غیر یکنواخت پر شود.

باقر پورقاسم افزود: به منظور دستیابی به ترکیب جدید سیمان حفاری با اهداف فوق پروژه‌ای با عنوان «مطالعه و پژوهش در خصوص سیمان‌های حفاری با دانه‌بندی غیریکنواخت به منظور دستیابی به خواص مطلوبتر سنگ سیمان» تعریف شد که توسط پژوهشگاه صنعت نفت و زیر نظر گروه حفاری پژوهش و فناوری و نظارت معاونت حفاری مناطق نفتخیز جنوب اجرا شد.

وی اضافه کرد: در این پروژه با استفاده از پودر کلینکر یکی از تولید کنندگان سیمان حفاری، سیمان با دانه‌بندی غیریکنواخت به‌منظور دستیابی به استحکام تراکمی بیشتر و کاهش نفوذپذیری سنگ سیمان، تولید و مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت و با سیمان‌های فعلی مقایسه شد.

به گفته رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همچنین همخوانی افزایه‌های مورد استفاده با دانه‌بندی مطلوب نیز بررسی شده است.

پورقاسم هزینه صرف شده برای اجرای این پروژه را ۴۲۵ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه و با بهبود توزیع دانه‌بندی سیمان حفاری، میزان آب آزاد آن کاهش و استحکام تراکمی آن افزایش یافت که این امر موجب بهبود خواص رئولوژیکی و بندش سیمان شده است.

منبع / فارس