سردبیر :

زلزله ای به بزرگی ۷ هزار میلیارد تومان نظام بانکی کشور را لرزاند

بیژن بهوندی – خورنا  بعد از دیده شدن آن شی نورانی سفید رنگ در سازمان ملل و رونمایی از بی نقص ترین  دولت ایران به ریاست دکتر(!) محمود احمدی نژاد ، و افشاگری های صادقانه و  پیگیری های قضایی – نظامی – مجلسی و امنیتی از برخی جریانات و اتفاقات در نظام مالی کل کشور  ، و دستگیری – برگزاری داداگاه و صدور احکام در چندین ماه  و اجرای احکام در مقابل ملت ایران  در شهریور ۱۳۹۰ مسئولان و رسانه‌ها از کشف سوءاستفاده بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که شخصی به نام مه‌آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳هزار میلیارد تومان از شبکه‌های بانکی ایران سوء استفاده کند. این بزرگ‌ترین سوءاستفاده مالی در تاریخ ایران بوده ‌است .

اما گویی آن زلزله بسیار تلخ با قدرت ۳ هزار میلیارد فقط پس لرزه های سهمگین زلزله ۷ هزار میلیاردی  اصلی بوده است هیچ کس نمی داند چه کسانی بانیان این زلزله شوم هستند …

ترسم از این است که نکند این زلزله شوم  ترس بر اندام همیشه استوار مالی کشورم انداخته باشد و بعد از پیش لرزه ۳ هزار میلیارد ریشتری  و زلزله اصلی ۷ هزار میلیارد ریشتری اینک باید منتظر پس لزره هایی با قدرتی بسیار وحشتناک تر باشیم …

بیژن بهوندی