مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان :

برای فروپاشی یک تمدن همین کافی است که یک بخش مهمی از نظام آموزشی را از هم بپاشانیم

خورنا

 محمد تقی‌زاده در جلسه معاون وزیر و رئیس سازمان سوادآموزی با رؤسای آموزش و پرورش استان خوزستان که صبح امروز در پژوهشکده معلمان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: مسئله سوادآموزی فراتر از یک پدیده آموزشی در نظام آموزشی است که به عنوان یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و ملی در سطح جامعه است که باید به آن نگاه شود، بنابراین اولین اقدام این است که ذهن جامعه را درگیر این مسئله کنیم.

تقی‌زاده ادامه داد: از این‌رو یک پدیده بسیار مهم فرهنگی، اجتماعی و ملی است چون عوامل متعدد تاریخی، جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی است و ما هنوز نمی‌توانیم فرد خاصی یا دولت خاصی را متهم کنیم برای پیدایش این معضل اجتماعی.

وی تصریح کرد: وقتی که ما سیر تحولات اجتماعی، فرهنگی جامعه خود را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم در این زمینه هم دچار ضعف تاریخی و فرهنگی هستیم و بدون طی کردن این سیر مطالعاتی به این تکنولوژی دست می‌یابیم که علل ظریفی دارد اگر هم علت‌ها را کنار بگذاریم همین که در طول تاریخ آموزش و پرورش به عنوان اولویت اول دولت‌های ایرانی نبوده برای این عقب‌ماندگی فراتر از علمی و آموزشی یعنی فرهنگی و آموزش کفایت می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تأکید کرد: در حال حاضر هم یک همت عمومی و ملی را می‌طلبد فکر کنم برای فروپاشی یک تمدن همین کافی است که یک بخش مهمی از نظام آموزشی را از هم بپاشانیم.

تقی‌زاده گفت: در شرایط فعلی یک معضل این چنینی داریم که نیازمند همت عمومی، نگاه ویژه از زاویه مسائل فرهنگی و اجتماعی را می‌طلبد.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز برای رفع این مشکل در استان کارهای خوبی انجام شد و باید ذهن جامعه را درگیر کنیم زیرا یک سوم جامعه استان را والدین بی‌سواد دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

تقی‌زاده در پایان اظهار کرد: تا وقتی که نتوانیم مشکلمان را در این زمینه حل کنیم نمی‌توانیم فرایند تعلیم و تربیت را از مدرسه به جامعه و از در خانواده به خوبی دنبال کنیم.