تفویض اختیار امور اجرایی آزمایشگاه های همکار و مجاز به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

حسین عبدالعزیزی – خورنا به منظور توسعه کمی، کیفی آزمایشگاه های همکار و مجاز استان خوزستان، تقویت نظارت و ارزیابی فعّالیّت های این آزمایشگاه ها، امور اجرایی بررسی، تأیید صلاحیّت و نظارت مستمر به معاونت غذا و داروی اهواز واگذار شد.

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مهندس رضا زاده دباغ مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی این معاونت با اعلام این خبر گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، کمیته ای تخصّصی عهده دار هماهنگی، برنامه ریزی و اجرای امور اجرایی واگذار شده خواهند بود.

وی افزود: اعضای این کمیته که به حکم ریاست دانشگاه علوم پزشکی برای مدّت ۳ سال منصوب می شوند شامل: معاون غذا و دارو(رئیس کمیته)، مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دارو(دبیر کمیته)، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر و تجهیزات پزشکی، دو نفر کارشناس خبره از آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دارو و یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه مرتبط با امور آزمایشگاهی خواهند بود.

زاده دباغ تصریح کرد: بررسی و ظرفیّت سنجی تعداد و نوع آزمایشگاه های همکار مجاز مورد نیاز، رسیدگی و پیگیری شکایات مرتبط با نتایج آزمون صادره و غیره از دیگر وظایف این کمیته است.

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر وظایف این کمیته بررسی موارد تخلّف از آئین نامه، مقرّرات جاری، بررسی نتایج گزارش های ممیّزی، بازرسی و تعیین مهلت رفع عدم انطباق های ثبت شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *