سخنرانی امام خمینی، ۳۳ سال پیش: اگر پایم را کج گذاشتم، ملت باید بگوید

خورنا: روز هشتم خرداد ماه سال ۱۳۵۸، امام خمینی در قم جمعی از سپاهیان کرج را به حضور پذیرفتند و برای آن ها سخنرانی کردند.

امروز و با گذشت سی و سه سال از آن ایام، بازخوانی سخنان بنیان گذار جمهوری اسلامی و توصیه های ایشان به مردم و مسئولان، خالی از لطف نیست.

امام در این سخنرانی بیش از هر چیز بر لزوم نظارت مردم بر مسئولان تاکید می کند.

* همه اقشار ملت، خصوصا آن هایی که در راس کار هستند مانند روحانیون، باید جدیت کنند، تا مبادا چهره جمهوری اسلامی به طور غیر از آنچه که حقیقت اسلام است نشان داده شود. این معنی در راس همه امور است.

* یک وقت طوری نشود که کمیته ها و پاسداران و سایر قشرها در سرتاسر کشور خودشان را آزاد بدانند که هر کاری می خواهند بکنند و هر طور که می خواهند رفتار کنند.

* اگر کمیته ها روی موازین اسلامی عمل نکنند و اگر روحانیونی که در راس جامعه هستندبا دقت عمل نکنند و اگر دولت و ارتش با دقت عمل نکنند و اعمالشان را با اسلام تطبیق ندهند، یک صورت زشتی از اسلام در خارج منعکس می شود و می گویند حالا هم که جمهوری اسلامی شده است، پاسدارهای اسلام می ریزند خانه های مردم را غارت می کنند.

* اگر دو مورد بر خلاف مقررات اسلام کسی زندانی شود، کافی است که بگویند حبس اسلام هم مثل حبس ساواک می باشد.

* همه ملت موظفند که بر این مطلب نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم و کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، متوجه باش و خودت را حفظ کن.

* اگر دیدند یک معمم بر خلاف موازین اسلام خدای نخواسته می خواهد عمل کند، همه موظفند جلویش را بگیرند.

* باید مسلمان اینگونه باشد که اگر دیده شد خلیفه مسلمین و هر کسی پایش را کج گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار.

* با رفتن شاه ظلم تمام نمی شود. اگر بنا باشد که ظالم ها بروند و ما یک دسته دیگر جای آن ها بنشانیم و همان کار ها را به اندازه ای که قدرت داریم انجام بدهیم، آن وقت ما هم همان رژیم هستیم.

منبع: روزنامه اطلاعات تاریخ ۵۸/۳/۹

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *